FAQ2018-10-27T18:39:37+00:00

Czy osoby niepełnoletnie mogą brać udział w programie?

W programie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.

Czy status studenta jest warunkiem koniecznym udziału w Work and Travel?

Uczestnik programu musi posiadać status studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych {licencjackich,inżynierskich,magisterskich,doktoranckich} (osoby, które są na urlopach dziekańskich nie kwalifikują się na program). Studenci ostatniego roku studiów również mogą brać udział w programie.

Czy obcokrajowcy studiujący w Polsce mogą brać udział w Work and Travel?

Tak jednak muszą przedstawić w biurze dokument potwierdzający ich legalny pobyt w Polsce (wiza lub karta pobytu).

Czy trzeba przejść egzamin językowy? Na jakim poziomie należy znać angielski aby zakwalifikować się do programu?

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodna komunikacje to podstawa. Przy większości ofert wystarczy znać angielski na poziomie B1, Jeśli uczestnik ma wątpliwości przy ocenie swoich umiejętności językowych, może przystąpić do szczegółowego testu językowego. Z każdym z uczestników przeprowadzamy krótka rozmowę po angielsku – na jej podstawie jesteśmy w stanie określić jaka oferta będzie najlepsza dla uczestnika.

Jakie dokumenty musi dostarczyć uczestnik programu?

Zgromadzenie dokumentów na program nie jest trudne gdyż nie wymagamy nic szczególnego. Każdy uczestnik musi złożyć w biurze następujące dokumenty:

– umowa – udostępniana przez pracownika biura

– aplikacja – udostępniana przez pracownika biura

– zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta

– kopia paszportu – ważny co najmniej do maja 2019

– dla obcokrajowców: kopia wizy lub karty pobytu

– zdjęcie wizowe/paszportowe/legitymacyjne

Prawda, że nic skomplikowanego? 🙂

Czy praca w ramach Work and Travel jest legalna?

Tak – praca w ramach programu jest legalna. Każdy uczestnik Work and Travel wyjeżdża do USA na mocy wizy J1 i dokumentu DS2019 – dokumenty te, pozwalają na legalna prace w USA przez okres maksymalnie 4 miesięcy.

Czy w opłata za program obejmuje ubezpieczenie medyczne?

Każdy uczestnik programu objęty jest kompleksowym ubezpieczeniem medycznym. Ubezpieczenie obejmuje okres zgodny z okresem ważności dokumentu DS2019 (pozwolenie na pracę). Warunki ubezpieczenia są zgodne z wymogami rządu USA.