Kto może brać udział w programie

//Kto może brać udział w programie
Kto może brać udział w programie2018-10-27T19:06:36+00:00

W programie może brać udział każdy kto:

–  posiada status studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ,studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich ,doktoranckich(osoby, które są na urlopach dziekańskich nie kwalifikują się na program).

Studenci ostatniego roku studiów również mogą brać udział w programie.

– ukończył 18 lat

–  zna angielski na poziomie umożliwiającym bezproblemową komunikację (minimum A2)

– złoży wymagane dokumenty i uiści opłaty w odpowiednich terminach