Niezbędne dokumenty

//Niezbędne dokumenty
Niezbędne dokumenty2018-10-27T19:08:30+00:00

Niezbędne dokumenty:

– umowa – udostępniana przez pracowników biura

– aplikacja – udostępniana przez pracowników biura

– zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta

– kopia paszportu – ważny co najmniej do maja 2020

– dla obcokrajowców: kopia wizy lub karty pobytu

– zdjęcie wizowe/paszportowe/legitymacyjne

Sposób wypełnienia i terminy dostarczenia dokumentów zostaną szczegółowo omówione przy zapisie.